اولین نشست کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات

اولین نشست کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات و رییس جمهور با حضور بیش از 20 نفر از صاحب نظران دولتی و خصوصی عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات در روز شنبه 29 مرداد ماه در هتل سیمرغ تهران برگزار شد.
۶ شهریور ۱۳۸۴ ۰۰:۰۰