تصویب افزایش سرمایه «ثپردیس» در مجمع فوق العاده

مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت بورسی سرمایه‌گذاری مسکن پردیس با نماد «ثپردیس» به منظور بررسی موضوع افزایش سرمایه شرکت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی گروه سرمایه‌گذاری مسکن، مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس ، امروز (دوشنبه، 14 تیر ماه 1400) با حضور بیش از 77 درصد از سهامداران در محل سالن شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس در شهر جدید پردیس برپا شد.

 ترکیب هیئترییسه این مجمع شامل «حنظله فندرسکی» به عنوان رییس، «حمیدرضا شیرزاد» به عنوان ناظر اول، «مجید فوائدی» به عنوان ناظر دوم و «مجید داداشی خالص» به عنوان منشی بود.

در ادامه جلسه و پس از قرائت دستور جلسه و استماع گزارش توجیهی هیئتمدیره که بهوسیله «مجید داداشی خالص» معاون مالی و منابع انسانی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن پردیس ارایه شد و همچنین توضیحات بازرس قانونی، موضوع افزایش سرمایه شرکت از مبلغ یکهزار و 650 میلیارد ریال به مبلغ دو هزار میلیارد ریال از محل  سود انباشته به تصویب سهامداران حاضر در مجمع رسید و مقرر شد که نسبت به ثبت این افزایش سرمایه تا زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1400 اقدام گردد.

59مجمع فوق العاده پردیس تیر 1400

۱۴ تیر ۱۴۰۰ ۱۶:۴۰