همایش صنعت لیزینگ پنجم شهریورماه برگزار شد

نخستین همایش «صنعت لیزینگ» به منظور بررسی فرصتها و چالشهای فراروی این صنعت، پنجم شهریور ماه امسال برگزار ‌شد.

بانی این همایش یک روزه که با حضور استادان، کارشناسان و صاحبنظران بانکی و اقتصادی کشور برگزار شد، بانک صنعت و معدن است.

محمدابراهیم جهان دوست دبیر همایش صنعت لیزینگ در خصوص اهداف برگزاری همایش صنعت لیزینگ، گفت:"این همایش با هدف شناخت و تبیین آثار دگرگونی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فناوری بر این صنعت، تبیین نقش و جایگاه صنعت لیزینگ در اقتصاد کشور، ایجاد زمینه تبادل تجربیات، اطلاعات و دیدگاههای صاحبنظران و فعالان عرصه‌های علمی و اجرایی صنعت برپا می‌شود."

۶ شهریور ۱۳۸۴ ۰۰:۰۰