اقدامات مناسب بانک مسکن در حمایت از خانه دار شدن

نایب رییس کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه سهمیه بانک‌ها در قانون بودجه برای اختصاص تسهیلات مسکن مشخص شده است و دیگر جای نگرانی وجود ندارد گفت: در قانون جهش تولید و تامین مسکن پیش بینی شده که بانک‌ها سالانه بخشی از منابع خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، سهم تسهیلات بانکی مسکن و ساختمان در سال‌های گذشته پنج درصد بود که امسال با اختصاص معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۰ به ۲۰ درصد خواهد رسید و این اقدام به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار مسکن و کارشناسان می تواند به رونق ساخت و ساز به شدت کمک کند. اگر چه در طی سال های گذشته تنها بانکی که موفق شده بود در دادن تسهیلات مسکن به خوبی ایفای نقش کند بانک مسکن بود اما به گفته انبوه سازان مسکن تنها یک بانک نمی تواند بار سنگین عقب ماندگی عرضه از تقاضای مسکن را به دوش بکشد. حال سوال این است که آیا امسال بانک ها در کنار بانک تخصصی به پرداخت تسهیلات مسکن رغبت نشان خواهند داد و اینکه آیا با افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن در سال جاری، قانون جهش تولید مسکن را زیر سایه خود خواهد برد و اینکه آیا این روش های حمایتی خرید و ساخت مسکن با قانون جهش تولید مسکن هم مسیر و در یک برنامه قرار دارند؟ صدیف بدری نایب رییس کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا امسال بانک ها از پرداخت تسهیلات به بخش مسکن استقبال خواهند کرد؟ و اینکه آیا پرداخت تسهیلات خرید و ساخت مسکن، همان تسهیلاتی است که در بودجه ۱۴۰۰ و در قانون جهش تولید به آن اشاره شده؟ گفت: ابتدا باید به این نکته تاکید کنم که تسهیلاتی که در قانون بودجه ۱۴۰۰ و قانون جهش تولید و تامین مسکن برای خانه‌های حمایتی به صراحت ذکر شده با وام‌های پرداختی از جانب بانک مسکن که در قالب ساخت و خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم و حتی مسکن جوانان است تفاوت دارد. * سهم تسهیلات مسکن امسال به 20 درصد می رسد وی ادامه داد: آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که سهم تسهیلات بانکی مسکن و ساختمان در سال‌های گذشته پنج درصد بوده است اما امسال با اختصاص معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۰ این عدد باید به ۲۰ درصد برسد. قطعا این اقدام با مشخص شدن سهمیه بانک ها در قانون بودجه باعث خواهد شد تا بانک ها به خوبی در جریان حساسیت تولید مسکن و مزایای ساخت و ساز مسکن چه برای ایجاد اشتغال و چه برای کاهش فاصله میان عرضه و تقاضای مسکن قرار بگیرند. بدری با تاکید بر اینکه در قانون بودجه پیش بینی شده که ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از منابع تسهیلاتی بانک‌ها به حوزه مسکن اختصاص داده شود که توسط بانک مرکزی سهمیه بانک‌ها مشخص شده است اظهار داشت: در قانون جهش تولید و تامین مسکن پیش بینی شده که بانک‌ها سالانه بخشی از منابع خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند بنابراین تمامی وام ‌های حمایتی که در قوانین ذکر شده، با سود کم و مدت بازپرداخت ۲۰ ساله بوده و با بازپرداخت اقساط در توان متقاضیان اجرایی خواهد شد. نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه باز هم باید به این نکته تاکید کنم که تسهیلاتی که در قانون جهش تولید و تامین مسکن برای ساخت خانه‌های حمایتی در نظر گرفته شده با وام‌های پرداختی از جانب بانک مسکن(وام خرید و ساخت و وام مسکن جوانان) متفاوت است اضافه کرد: وام‌ یک میلیاردی مسکن جوانان و ۴۸۰ میلیون تومانی خرید ملک از محل اوراق حق تقدم راه‌ کارهای مختلفی برای حمایت از خانه دار شدن مردم در شرایط فعلی است که این خود جای امیدواری دارد. بدری در پاسخ به این پرسش که آیا وام یک میلیاردی مسکن جوانان در آینده می تواند به خانه دار شدن جوانان و متقاضیان کمک کند؟ خاطر نشان کرد: وام یک میلیاردی مسکن، برای افرادی در نظر گرفته شده که با پس انداز تصمیم دارند اندوخته ای برای مسکن داشته باشند. به هر حال در این وضعیت این اقدام یک روش حمایتی برای سرمایه گذاری در خرید مسکن است و پرداخت این گونه وام ها شاید تمامی نیازها را رفع نکند، اما در این شرایط می تواند مناسب باشد. وی ادامه داد: هرچند باید برای میزان اقساط و باز پرداخت وام ۴۸۰ میلیون تومانی خرید مسکن بازنگری صورت گرفته و تاحدودی تعدیل شود تا کارگران و کارمندان و افراد فاقد مسکن امکان باز پرداخت اقساط را داشته باشند.

 
۱۱ مهر ۱۴۰۰ ۰۸:۵۷