بازدید مدیرعامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن از سومین نمایشگاه Iran Retail Show

مدیرعامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن با حضور در سومین نمایشگاه بین‌المللی ایران ریتیل‌شو، از این نمایشگاه دیدن کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، دکتر «یاسر امامی» به همراه معاونان خود صبح امروز (دوشنبه، 12 مهر ماه 1400) ضمن حضور در غرفه اختصاصی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن زاینده‌رود و مجتمع تجاری فیروزه اصفهان در سومین نمایشگاه بین‌المللی ایران ریتیل‌شو (Iran Retail Show) از غرفه‌های دیگر شرکت‌کنندگان این نمایشگاه نیز دیدن کرد که در همین راستا با برخی از غرفه‌داران حاضر در این نمایشگاه در زمینه چگونگی ارتباط دو سویه دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این بازدید، مهندس «علی مدرس‌هاشمی» مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری مسکن زاینده‌رود ضمن همراهی مدیرعامل هلدینگ توضیحاتی درباره مذاکرات صورت گرفته در مدت زمان برگزاری نمایشگاه که به‌وسیله کارشناسان واحد فروش با مراجعه‌کنندگان انجام گردیده بود، ارایه نمود.

گفتنی است؛ سومین نمایشگاه بین‌المللی Iran Retail Show از نهم تا 12 مهر ماه 1400 در سالن‌های 7، 8 و 9 محل دایمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، میزبان حرفه‌ای‌های صنعت خورده فروشی کشور بود.

گزارش تصویری:


بازدید از نماشگاه ایران ریتیل شو مهر 1400
بازدید از نماشگاه ایران ریتیل شو مهر 1400
بازدید از نماشگاه ایران ریتیل شو مهر 1400
بازدید از نماشگاه ایران ریتیل شو مهر 1400
بازدید از نماشگاه ایران ریتیل شو مهر 1400
بازدید از نماشگاه ایران ریتیل شو مهر 1400
بازدید از نماشگاه ایران ریتیل شو مهر 1400
بازدید از نماشگاه ایران ریتیل شو مهر 1400
بازدید از نماشگاه ایران ریتیل شو مهر 1400
بازدید از نماشگاه ایران ریتیل شو مهر 1400
بازدید از نماشگاه ایران ریتیل شو مهر 1400
بازدید از نماشگاه ایران ریتیل شو مهر 1400
بازدید از نماشگاه ایران ریتیل شو مهر 1400
بازدید از نماشگاه ایران ریتیل شو مهر 1400
بازدید از نماشگاه ایران ریتیل شو مهر 1400
بازدید از نماشگاه ایران ریتیل شو مهر 1400
بازدید از نماشگاه ایران ریتیل شو مهر 1400
بازدید از نماشگاه ایران ریتیل شو مهر 1400
بازدید از نماشگاه ایران ریتیل شو مهر 1400
بازدید از نماشگاه ایران ریتیل شو مهر 1400
بازدید از نماشگاه ایران ریتیل شو مهر 1400
بازدید از نماشگاه ایران ریتیل شو مهر 1400
بازدید از نماشگاه ایران ریتیل شو مهر 1400

۱۲ مهر ۱۴۰۰ ۱۴:۱۵