مجمع فوق‌العاده «ثالوند» برای افزایش سرمایه تشکیل شد

مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت بورسی سرمایه‌گذاری مسکن الوند با نماد «ثالوند» به‌منظور بررسی موضوع افزایش سرمایه شرکت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، مجمع عمومی فوقالعاده شرکت سرمایه‌گذاری مسکن الوند با حضور بیش از 69 درصد از سهامداران در محل سالن شرکت سرمایه‌گذاری مسکن الوند در شهر اراک برگزار شد. ترکیب هیئترییسه این مجمع شامل «حنظله فندرسکی» به عنوان رییس، «اعظم هنردوست» به عنوان ناظر اول، «مجید فوائدی» به عنوان ناظر دوم و «ابوالفضل محمودی» به عنوان منشی جلسه بود.

در ادامه جلسه و پس از قرائت دستور و استماع گزارش توجیهی هیئتمدیره که بهوسیله «حمیدرضا زمرد» مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری مسکن الوند ارایه شد و همچنین توضیحات بازرس قانونی، موضوع افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 500 میلیارد ریال به مبلغ 800 میلیارد ریال از محل سود انباشته به تصویب رسید و مقرر شد که این افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه، نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت برسد.

 

الوند
الوند

۱۳ آبان ۱۴۰۰ ۱۵:۵۱