مجمع عمومی سالیانه «سرمایه‌گذاری مسکن منطقه غرب» برگزار شد

مجمع عمومی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری مسکن منطقه غرب به منظور بررسی عملکرد هیئت‌مدیره در سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1400 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، در ابتدای این مجمع که 23 آبان ماه  1400 با حضور تمامی سهامداران در محل دفتر شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن تشکیل شد، دکتر «یاسر امامی» به عنوان رییس، دکتر «حنظله فندرسکی» به عنوان ناظر اول، «محمدحسن پیشرو» به عنوان ناظر دوم و «علیرضا مخصوصی» به عنوان منشی انتخاب شدند.

در ادامه جلسه و پس از قرائت دستور از سوی منشی، «بابک کاشمری» مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری مسکن منطقه غرب به ارایه گزارش فعالیت یکساله هیئتمدیره پرداخت و پس از استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، صورت‌های مالی منتهی به 31 شهریور 1400 به تصویب سهامداران رسید.

در ادامه، موسسه حسابرسی «رازدار» به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی «فریوران راهبرد» به عنوان بازرس علیالبدل و همچنین روزنامه کثیرالانتشار «رسالت» نیز برای درج آگهی‌های شرکت برای مدت زمان یک سال آتی تعیین شد.

گفتنی است؛ شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، شرکت مهندسین مشاور سرمایه‌گذاری مسکن و شرکت پارس مسکن سامان به عنوان اعضای حقوقی هیئت‌مدیره شرکت برای مدت دو سال تعیین گردیدند.


مجمع منطقه غرب 1400
 


مجمع منطقه غرب 1400

۳۰ آبان ۱۴۰۰ ۰۹:۱۵