مجمع عمومی سالیانه «مهندسین مشاور سرمایه‌گذاری مسکن» برگزار شد

مجمع عمومی سالیانه شرکت مهندسین مشاور سرمایه‌گذاری مسکن به منظور بررسی عملکرد هیئت‌مدیره در سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1400 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، در ابتدای این مجمع که اول آذر ماه 1400 با حضور تمامی سهامداران در محل دفتر شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن تشکیل شد، دکتر «یاسر امامی» به عنوان رییس، مهندس «محمد حسن پیشرو» به عنوان ناظر اول، «مجید فوائدی» به عنوان ناظر دوم و «علیرضا مخصوصی» به عنوان منشی انتخاب شدند.

در ادامه جلسه و پس از قرائت دستور جلسه از سوی منشی، « علیرضا مستعانی» مدیرعامل شرکت به ارایه گزارش فعالیت یکساله هیئتمدیره پرداخت و پس از استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، صورت‌های مالی منتهی به 31 شهریور 1400 به تصویب سهامداران رسید.

در ادامه، موسسه حسابرسی «رازدار» به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی «فریوران راهبرد» به عنوان بازرس علیالبدل و همچنین روزنامه کثیرالانتشار «دنیای اقتصاد» نیز برای درج آگهی‌های شرکت برای مدت زمان یک سال آتی تعیین شد.

همچنین شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، شرکت سرمایه‌گذاری مسکن البرز و شرکت پارس مسکن سامان برای مدت دو سال به عنوان اعضای حقوقی این شرکت تعیین گردیدند.


مجمع مهندسین مشاور
مجمع مهندسین مشاور
مجمع مهندسین مشاور

۳ آذر ۱۴۰۰ ۱۶:۴۴