انتشار آگهی دعوت به مجمع عمومی سالانه شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن

انتشار آگهی دعوت به مجمع عمومی سالانه شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن
بدینوسیله به اطلاع سهامداران محترم شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی عام) می‌رساند، مجمع عمومی عادی سالانه سال مالی منتهی به 1399/09/30 شرکت، ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1400/12/23 در محل مرکز مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی در تهران برگزار می‌گردد.
۱۱ اسفند ۱۴۰۰ ۰۹:۵۵