آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاد شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن

بدین وسیله به اطلاع سهامداران محترم شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) می رساند، مجمع عمومی فوق العاده شرکت، ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/03/08 در محل مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی برگزار می‌شود.
مجمع فوق العاده
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۰۸:۳۷