اهدای تندیس کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه به گروه سرمایه‌گذاری مسکن

شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه به‌منظور تجلیل از حمایت‌های گروه سرمایه‌گذاری مسکن از موضوع مدیریت پروژه و همچنین حمایت از کنفرانس‌های تخصصی این رشته، با اهدای تندیس از هلدینگ سرمایه‌گذاری مسکن قدردانی کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، دبیرخانه شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه در آیین افتتاحیه این کنفرانس به‌منظور تجلیل از حمایت‌های گروه سرمایه‌گذاری مسکن از موضوع مدیریت پروژه در رویه‌های عمومی شرکت و همچنین حمایت از کنفرانس‌های تخصصی این رشته، با اهدای تندیس از هلدینگ سرمایه‌گذاری مسکن قدردانی کرد.

مدیریت پروژه خرداد 1401

بر اساس این گزارش، در بخش تجارب مدیریت پروژه این کنفرانس بین‌المللی، دو ارایه با عناوین «چالش‌ها و راهکارهای توسعه PMO در شرکت‌های هلدینگ (مطالعه موردی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن)» از سوی محمدهادی صیرفی، مدیر PMO سرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن و «بررسی عملکرد طراحی و پیاده‌سازی نرم‌افزار سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS) برای پروژه 168 واحدی آسمان البرز» نیز به‌وسیله سیدهژیر کوزانی، مدیر PMO شرکت سرمایه‌گذاری مسکن نوین‌پایدار (از شرکت‌های تابعه گروه سرمایه‌گذای مسکن) نیز پس از داوری پذیرفته شده و در نوبت بعد از ظهر روز اول ارایه شدند که از سوی حاضران در این کنفرانس بسیار مورد استقبال قرار گرفتند.

 


مدیریت پروژه خرداد 1401
مدیریت پروژه خرداد 1401
در ارایه نخست با موضوع «چالش‌ها و راهکارهای توسعه pmo در شرکت‌های هلدینگ»، تاکید شد که در شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن پس از بیان چالش‌های اصلی دفتر مدیریت پروژه، به‌منظور پاسخ‌گویی به این چالش‌ها و طرح‌ریزی مجدد ساختار، نقش و کارکردهای مطلوب pmo از ابزار عارضه‌یابی نظام‌مند بهره‌گیری شد.

در این تجربه، ابتدا حوزه‌های کارکردی pmo تعیین و وضعیت موجود با وضعیت مطلوب مقایسه گردید. سپس شکاف‌های بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب شناسایی و جهت پر کردن این شکاف‌ها، نقشه راه ارایه شد و در انتها اقدامات صورت گرفته بر اساس این نقشه راه بیان گردید.

گفتنی است؛ شرکت سرمایهگذاری مسکن نوین پایدار نیز در شانزدهمین کنفرانس بینالمللی مدیریت پروژه با ارایه شفاهی تجربه «بررسی عملکرد طراحی و پیادهسازی نرمافزار سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS) از سوی سید هژیر کوزانی حضور داشت. همچنین تجربه دیگر این شرکت با عنوان «بررسی چالشهای پیادهسازی مدیریت ارزش کسب شده (EVM) در پروژههای شرکت» که توسط مونا ملاپور تهیه شده است نیز در قالب پوستر در کنفرانس ارایه شد.

مدیریت پروژه خرداد 1401

مدیریت پروژه خرداد 1401

مدیریت پروژه خرداد 1401

مدیریت پروژه خرداد 1401

۲۹ خرداد ۱۴۰۱ ۱۴:۵۵