بازدید مدیرعامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن از پنجمین سمپوزیم معماری ترمه

مهدی طحافچی مدیرعامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن از نمایشگاه متریال ساختمانی سمپوزیوم معماری ترمه بازدید کرد.

در این بازدید ضمن آشنایی و گفتگو با فعالان صنعت ساختمان در پنل‌های تخصصی این نمایشگاه نیز شرکت کردند.

مهندس پیشرو عضو هیئت مدیره، دکتر قوهستانی معاون برنامه ریزی و توسعه کسب و کار و مهندس گوران دبیر انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران در این بازدید حضور داشتند.
رسانه جدید

۲۰ شهریور ۱۴۰۱ ۱۲:۱۴