بازدید علی عسگری از غرفه گروه سرمایه گذاری مسکن

مدیر عامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس از غرفه گروه سرمایه گذاری مسکن در نمایشگاه کیش اینوکس 2022 بازدید به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، «علی عسگری» مدیر عامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس پنجشنبه (28 مهر ماه 1401)  در چهارمین روز از برگزاری نمایشگاه کیش اینوکس 2022 با حضور در غرفه گروه سرمایه‌گذاری مسکن در جریان فعالیت‌های گروه سرمایه‌گذاری مسکن قرار گرفت.

گفتنی است «مهدی طحافچی» مدیر عامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن نیز ضمن همراهی ایشان توضیحاتی در ارتباط با پروژه 2هزار واحدی ستاره کیش ارایه نمود.


بازدید علی عسگری از غرفه گروه

بازدید علی عسگری از غرفه گروه
بازدید علی عسگری از غرفه گروه
بازدید علی عسگری از غرفه گروه
بازدید علی عسگری از غرفه گروه
بازدید علی عسگری از غرفه گروه
بازدید علی عسگری از غرفه گروه


بازدید علی عسگری از غرفه گروه
بازدید علی عسگری از غرفه گروه
بازدید علی عسگری از غرفه گروه
بازدید علی عسگری از غرفه گروه
بازدید علی عسگری از غرفه گروه
بازدید علی عسگری از غرفه گروه
بازدید علی عسگری از غرفه گروه
بازدید علی عسگری از غرفه گروه
بازدید علی عسگری از غرفه گروه
بازدید علی عسگری از غرفه گروه

بازدید علی عسگری از غرفه گروه

 

۱ آبان ۱۴۰۱ ۱۴:۱۹