فروش ویژه واحد مسکونی از مجتمع مسکونی پرستو بابلسر

موقعیت استثنایی
مجتمع مسکونی پرستو بابلسر
تلفن دفتر فروش: ۲۹۳۱-۰۲۱
داخلی:۲۳۳۱-۲۳۳۲-۲۳۳۳
ویوی مناسبت، فاصله تا دریا ۳۰۰ متر، امکان انتقال سند و اخذ تسهیلات بانکی، تحویل پس از وصول پیش پرداخت

شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن
فروش
۱۰ آبان ۱۴۰۱ ۱۲:۴۱