جلسه کمیته راهبری طراحی پروژه مشارکتی 900 واحدی فردوسی مشهد برگزار شد.

این پروژه با مشارکت آستان قدس رضوی در زیر بنای حدود 190000 مترمربع در نه بلوک مجزا با طرح معماری به روز در یکی از مناطق مطلوب مسکونی در شهر مقدس مشهد اجرا خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، کمیته راهبری طراحی یکی از فرآیندهای اصلی در زنجیره ارزش شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن می‌باشد که در مرحله طراحی به موضوعاتی از قبیل طرح معماری، انتخاب صحیح و اصولی سیستم ها و فناوری‌ها پروژه با محوریت دوام و ایجاد آسایش برای مشتریان و بهینه سازی زمان و هزینه پروژه می پردازد.

این جلسه با حضور معاون فناوری و مدیریت ساخت، مدیر ارزیابی فنی و اجرایی، مدیر تحقیق و توسعه، مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور سرمایه‌گذاری مسکن، خبرگان کمیته راهبری طراحی، مدیرانی از شرکت شمال شرق و مشاور پروژه در سالن جلسات شرکت گروه برگزار گردید.

موضوع این جلسه بررسی سیستم های سازه ای و تاسیسات برقی و مکانیکی پروژه مذکور بود.


کمیته راهبری
کمیته راهبری
کمیته راهبری
کمیته راهبری

۲۴ آبان ۱۴۰۱ ۰۹:۴۵