مخبر: زمین ساخت ۲.۴ میلیون مسکن تامین شد

معاون اول رئیس‌جمهور:
اراضی ساخت ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در سطح کشور تامین شد.

تسنیم: معاون اول رییس‌جمهور از تامین اراضی ساخت ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در سطح کشور در دولت سیزدهم، محمد مخبر افزود: این اراضی هم در مناطق روستایی و هم شهری است.

معاون اول رییس‌جمهور گفت: موضوع مسکن به جد در حال پیگیری است و موانع احتمالی بر سر راه تولید و احداث آن در حال رفع شدن است.

۱۲ دی ۱۴۰۱ ۱۴:۳۳