مجمع عمومی سالیانه شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب برگزار گردید.

مجمع عمومی سالیانه شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب برگزار گردید.
مجمع عمومی عادی به طور سالانه شرکت « سرمایه‌گذاری مسکن جنوب» از شرکت های تابعه شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، مجمع عمومی سالیانه شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب برای سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1401 با حضور 100 درصد سهامداران چهارشنبه 21 دی ماه 1401 در محل سالن اجتماعات گروه سرمایه‌گذاری مسکن  تشکیل شد. 

 ترکیب هیات رئیسه این مجمع شامل: سعید شیرزادی به عنوان رییس؛ محمد حسن پیشرو به عنوان ناظر اول، سیروس آیدین به عنوان ناظر دوم و ابراهیمی میمند به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند

مهندس فرشاد فرزین، مدیرعامل شرکت گزارش یکساله فعالیت هیات مدیره را برای سهامداران ارائه کرد و بعد از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، صورتهای مالی متنهی به پایان شهریورماه سال 1401 به تصویب سهامداران حاضر در مجمع رسید.

در ادامه سازمان حسابرسی  به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی پیش رو انتخاب شدند همچنین روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد نیز برای درج آگهی‌های  شرکت تعیین شد.


در پایان مجمع، ضمن بررسی موارد تخصصی با حضور اعضای حاضر در جلسه و تبیین راهبردها و خط مشی ها مورد نظر سهامداران، اقدامات انجام شده از سوی شرکت مورد تقدیر قرار گرفت و صورت های مالی شرکت تصویب و در خصوص سایر موارد دستور جلسه اتخاذ تصمیم گردید.


مجمع جنوب 1401

مجمع جنوب 1401
مجمع جنوب 1401
مجمع جنوب 1401

۱ بهمن ۱۴۰۱ ۱۱:۲۱