مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری مسکن الوند برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری مسکن الوند برگزار شد
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران با نماد «ثالوند» از شرکت‌های تابعه گروه سرمایه‌گذاری مسکن تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن ؛ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند، صبح  روز یکشنبه 25  دی ماه 1401  در محل ساختمان اداری شرکت الوند با حضور بیش از 67 درصد از سهامداران تشکیل و برگزار گردید .

هیأت رئیسه مجمع را دکتر« سعید شیرزادی» به عنوان رئیس ، «محمدحسن پیشرو» به عنوان ناظر اول،« سیروس آیدین » به عنوان ناظر دوم و «ابوالفضل محمودی » به عنوان منشی تشکیل دادند .

حمیدرضا زمرد، مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری مسکن الوند در این جلسه گزارش فعالیت هیأت مدیره را برای سهامداران ارائه و فعالیت‌ها و برنامه‌های این شرکت را برای سهامداران و اصحاب رسانه تشریح نمود. 

پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، صورت‌های مالی شامل صورت وضعیت مالی و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1401 به تصویب رسید و معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت در سال مالی مزبور تنفیذ شد . شرکت به تصویب سهامداران حاضر در مجمع رسید . همچنین اعضای حقوقی هیات مدیره شرکت به مدت 2 سال به شرح ذیل تعیین گردید .

      شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن

      شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز

   شرکت پویا نوین

    شرکت پارس مسکن سامان

    شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن

در ادامه مجمع، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد نیز به عنوان روزنامه رسمی شرکت تعیین شدند .

الوند

۲ بهمن ۱۴۰۱ ۱۴:۰۲