آشنایی با پروژه 1000 واحدی فردوسی در شهر مشهد

پروژه مسکونی فردوسی با مشارکت شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق و آستان قدس رضوی در زیر بنای حدود 190000 مترمربع در نه بلوک مجزا با طرح معماری به روز در یکی از مناطق مطلوب مسکونی در شهر مقدس مشهد اجرا خواهد شد.
۳ بهمن ۱۴۰۱ ۱۲:۳۵