شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی عام)

آگهی فراخوان پیمانکاران شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس

آگهی فراخوان پیمانکاران
به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی عام) و به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس؛ آگهی فراخوان پیمانکار را به اطلاع کلیه دست اندرکاران می رساند.
مناقصه
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱۳:۳۷
روابط عمومی شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن (سهامی عام) |