بازدید مدیرعامل و اعضا هیات مدیره بانک مسکن از پروژه سبحان قرچک

مدیرعامل و اعضا هیات مدیره بانک مسکن به همراه جمعی از مدیران ارشد بانک ،گروه مالی و گروه سرمایه گذاری مسکن از روند اجرایی پروژه سبحان قرچک ورامین بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن ، دکتر سید عباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن با همرامی اعضا هیات مدیره بانک مسکن و جمعی از مدیران ارشد بانک ، گروه مالی و گروه سرمایه گذاری مسکن با حضور علیرضا فاتحی نزاد فرماندار شهرستان قرچک از روند اجرایی پروزه سبحان قرچک ورامین بازدید نمودند.

در این بازدید دکتر محمدرضا جواهری تفتی مدیرعامل شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن ضمن تشریح اقدامات شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز در این پروژه ، پیشنهاداتی جهت بهبود و تسریع روند پروژه ارائه داد.

 

۲۲ شهریور ۱۴۰۲ ۱۳:۲۹
روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن |
Loading