سی و پنجمین جلسه بازآفرینی استان تهران برگزار شد؛

تاکید بر بومی سازی سیاست‌ها و ضوابط مشوقانه بازآفرینی شهری

معاون اداره کل راه و شهرسازی استان تهران از برگزاری سی و پنجمین جلسه بازآفرینی شهری با محوریت بر عملکرد شهرداری شهرهای استان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی عبدالرضا غفوری معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران گفت: در سی پنجمین جلسه بازآفرینی شهری استان تهران بررسی عملکرد شهرداری‌ها پیرامون اجرای ضوابط و سیاست‌های بازآفرینی در شهرهای استان مطرح شد. نماینده شهرداری  هر شهر در بحث بازآفرینی و اعمال ضوابط و سیاست‌های مشوقانه عملکرد خود را ارائه داد

وی افزود: طی این جلسه معاونت مسکن و ساختمان اداره کل بر برگزاری جلسات منظم بازآفرینی شهرستانها به شهرداری‌ها تاکید کرد و همچنین از آن‌ها خواسته شد بر موضوعات و مباحث مدون بازآفرینی شهری اهتمام بیشتری در شهرداری‌ها لحاظ شود

غفوری با بیان اینکه بحث تعیین تکلیف املاک قولنامه‌ای از سوی شهرداری‌ها در تمام شهرهای استان پیگیری می‌شود، گفت: سیاست‌های مشوقانه بازآفرینی در هر شهر مطابق با شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مردم مختلف است لذا در مباحث ارائه شده بر این نکته تاکید شد که سیاست‌ها و ضوابط ابلاغی بازآفرینی در شهرها بومی‌سازی شود.

۲۳ آبان ۱۴۰۲ ۱۱:۵۶
پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی |