معاون وزیر راه و شهرسازی:

آیین‌نامه اجرایی طرح کلید به کلید در بافت فرسوده تصویب شد

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: آیین‌نامه اجرایی طرح کلید به کلید در دولت مصوب و دستورالعمل آن ابلاغ شده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ، محمد آیینی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری، گفت: آیین‌نامه اجرایی طرح کلید به کلید در دولت مصوب و دستور العمل آن ابلاغ شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در طرح کلید به کلید، امسال نوسازی ۱۰ هزار واحد مسکونی بافت فرسوده در دستور کار است.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری همچنین گفت: سهمیه هر استان در طرح کلید به کلید مشخص شده است.

به گزارش شرکت بازآفرینی شهری ایران، آیینی تصریح کرد: ضرورت دارد در هر استان محلات اولویت‌دار مشخص و آگهی عمومی منتشر شود تا مردم بدانند که در کدام محله در قالب طرح کلید به کلید می‌توانند واحد مسکونی فرسوده خود را معرفی کنند.

۲۴ آبان ۱۴۰۲ ۱۲:۲۸
پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی |