وزیر مسکن: کارمندان انتقالی از تهران تسهیلات مسکن و زمین دریافت می کنند

وزیر مسکن: کارمندان انتقالی از تهران تسهیلات مسکن و زمین دریافت می کنند
وزیر مسکن و شهرسازی شامگاه یکشنبه تاکید کرد کارمندان انتقالی از تهران تسهیلات مسکن و زمین دریافت خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا "علی نیکزاد" در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به سئوالی مبنی بر شرایط مسکن کارمندان انتقالی از تهران به شهرستانها گفت: این مسئله در دولت بررسی شده و هم اکنون تبدیل به مصوبه شده و به استانهای مختلف ابلاغ شده است.
وی اظهار داشت: کارمندانی که از تهران منتقل می شوند از مزایای مسکن مهر در استان مربوطه بدون در نظر گرفتن اینکه در گذشته از این تسهیلات استفاده کرده باشند بهره مند می شوند.
وی در خصوص وام تعلقی به این افراد اظهار داشت: اگر همسران این افراد کارمند باشند این وام 50 درصد افزایش می یابد. نیکزاد افزود: اگر در شهری مسکن مهر ساخته نشود یا بسیار محدود باشد زمینی به ارزش کارشناسی 15 میلیون تومان به قیمت دولتی واگذار می کنیم. وی اظهار داشت: در این خصوص ستادهایی در استانهای مربوطه تشکیل شده تا این تسهیلات به راحتی در اختیار مردم قرار گیرد.

۲۹ تیر ۱۳۸۹ ۱۰:۴۱
خبرگزاری ایرنا - واحد روابط عمومی شرکت |