وزیر مسکن و شهرسازی: دستور پرداخت یک هزارو 200 میلیارد تومان اعتبار مسکن مهر داده شده است

به گزارش ایرنا، علی نیکزاد روز سه شنبه در میبد یزد افزود: 400 میلیارد تومان اعتبار یاد شده توسط وزارت نیرو، یک سوم توسط استانداریهای سراسر کشور و مابقی از سایر منابع دولتی پرداخت می شود. وزیر مسکن و شهرسازی در این سفر از روند اجرای طرح مسکن مهر در شهرستان میبد دیدن کرد. مرحله اول پروژه مسکن مهر میبد شامل 120 واحد مسکونی است که از 60 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.

۴ اَمرداد ۱۳۸۹ ۱۴:۲۸
خیرگزاری ایرنا - واحد روابط عمومی |