تقاضا برای مسکن در سال جاری 60 هزار دستگاه بیشتر است

خبرگزاری فارس:پیش بینی های وزارت مسکن از میزان تقاضا برای واحدهای مسکونی کشور در سال جاری 60 هزار دستگاه بیشتر از پارسال است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس از وزارت مسکن وشهرسازی، پیش بینی میزان تقاضا برای واحدهای مسکونی در کل کشور یک میلیون و 500 هزار دستگاه است که نسبت به سال گذشته 60 هزار دستگاه بیشتر است، بنابراین گزارش، وزارت مسکن و شهرسازی در بررسی خود از وضعیت تقاضای مسکن در کل کشور طی دوره 1391-1386 اعلام کرده بود طی این شش سال در مجموع به هشت میلیون و 880 هزار واحد مسکونی نیاز است. براساس پیش بینی کارشناسان این وزارتخانه در سال جدید تقاضای ناشی از خانوارهای جدید به میزان 900 هزار واحد مسکونی است، درحالی که پیش بینی سال 1387 برای امسال یک میلیون و 38 هزار واحد مسکونی را به عنوان نیاز در نظر گرفته بود. وزارت مسکن و شهرسازی در روزهای اخیر در گزارشهای مختلف رسانه‌ای خود آمار واحدهای مسکونی طرح مهر را 940 هزار واحد مسکونی ذکر کرد که با احتساب 200 هزار واحد مسکونی روستایی در مجموع یک میلیون و 140 هزار واحد مسکونی باید احداث و بقیه نیاز باید توسط خود مردم و بدون کمک‌های دولت ساخته شود.

۱۳ اَمرداد ۱۳۸۹ ۱۳:۲۳
خبرگزاری فارس - واحد روابط عمومی شرکت |