تغییرات اعضاء هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن

تغییرات اعضاء هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن
تغییرات اعضاء هیات مدیره شرکت هولدینگ سرمایه گذاری مسکن اعلام گردید

 

 

 

 

اسامی نفرات جدید هیات مدیره شرکت هولدینگ سرمایه گذاری مسکن به قرار ذیل اعلام گردید:

آقای قدرت ا... شریفی، رئیس هیات مدیره

آقای ایوب قنبری، نایب رئیس هیات مدیره

آقای اسفندیار برومند، عضو هیات مدیره

آقای مهدی ذاکرالحسینی، عضو هیات مدیره

آقای سید بهاءالدین علائی فرد، عضو هیات مدیره

۱۷ مرداد ۱۳۸۹ ۱۲:۴۹