شورای معاونین و مدیران هلدینگ برگزار شد

شورای معاونین و مدیران هلدینگ برگزار شد

به گزارش روابط عمومی گروه سرمایه گذاری مسکن ، در آستانه مجمع عمومی سالیانه منتهی به سال مالی 1402 که روز هفدهم بهمن ماه برگزار خواهد شد ، نشست گزارش عملکردی مدیران و معاونین هلدینگ با دکتر محمدرضا جواهری تفتی مدیرعامل گروه سرمایه گذاری مسکن برگزار شد.

در این جلسه دکتر جواهری تفتی با اشاره به رشد تولید نسبت به پنج سال گذشته و عملکرد یکسال گذشته ، آخرین گزارش عملکردی معاونین و مدیران را در حوزه های مختلف استماع و در ادامه به تبادل نظر پرداخت.

همچنین برنامه ریزی های لازم پیرامون آمادگی بابت جلسه مجمع نیز مطرح و بحث گردید.

۱۰ بهمن ۱۴۰۲ ۱۷:۲۶
روابط عمومی گروه سرمایه گذاری مسکن |
Loading