کلیپ نمایش داده شده در مجمع عمومی سالانه گروه سرمایه گذاری مسکن (بهمن ۱۴۰۲)

۱۸ بهمن ۱۴۰۲ ۱۱:۴۴