حمایت صندوق ملی مسکن از ساخت و ساز در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری

رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن گفت: صندوق ملی مسکن حمایت از ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری را در برنامه دارد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از صندوق ملی مسکن، محمدرضا مهدیار اسماعیلی رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن در دیدار با معاون وزیر و رئیس هیات مدیره شرکت باز آفرینی شهری ایران با بیان اینکه هدف این صندوق حمایت همه جانبه از تولید و رونق بازار مسکن کشور است، گفت: با تعریف ساز و کار مناسب و شناسایی بهترین شیوه‌های حمایتی، پشتیبانی از ساخت مسکن در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری در برنامه این صندوق قرار دارد.

مهدیار اسماعیلی تصریح کرد: ارائه تضمین‌های لازم برای ساکنین بافت فرسوده و ناکارآمد شهری جهت دریافت تسهیلات از سامانه بانکی از جمله موضوعات فعالیت این صندوق بوده و فرآیند  اجرایی آن در دست بررسی است.

محمد آیینی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران  هم در این دیدار با توجه به پتانسیل بالای بافت های فرسوده برای خانه سازی بدون نیاز به تامین زمین جدید گفت: ظرفیت احداث مسکن جدید در این بافت‌ها بیش از ۴.۵ میلیون واحد است.

آیینی افزود: ۳۵ درصد پروانه های صادره در بافت های فرسوده شهری به صورت تک واحدی و ۷۴ درصد آن ها کمتر از ۳ واحد است که در صورت پرداخت تسهیلات ارزان قیمت، مالکین و سازندگان به ساخت خانه با تراکم بالا ترغیب می شوند.

۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۱:۱۸
پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی |