بازدید وزیر محترم مسکن و شهرسازی جناب آقای نیکزاد و هیئت همراه از پروژه پردیس

بازدید وزیر محترم مسکن و شهرسازی جناب آقای نیکزاد و هیئت همراه از پروژه پردیس
وزیر محترم مسکن و شهرسازی به اتفاق هیئت همراه در مورخه 23/5/1389 و با حضور جناب آقای مهندس نیلی مدیریت محترم عامل شرکت سرمایه گذاری مسکن از پروژه 2500 واحدی مسکونی مسکن مهر شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس بازدید نمودند و از نحوه پیشرفت کار مطلع گردیدند.
۳۰ اَمرداد ۱۳۸۹ ۱۵:۲۹
واحد روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری مسکن |