برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی

هیئت وزیران در جلسه خود در تاریخ 5/4/1384 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب 1382ـ برنامه جامع تجارت الکترونیکی را در 42 ماده تصویب کرد. این تصویب­نامه در تاریخ 25/5/1384 توسط معاون اول رییس جمهور به وزارت بازرگانی ابلاغ شده­است.

۱۴ شهریور ۱۳۸۴ ۰۰:۰۰