عملیات اجرایی 3500 واحد مسکونی مسکن مهر در شهر جدید پردیس

عملیات اجرایی 3500 واحد مسکونی مسکن مهر در شهر جدید پردیس

شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس عملیات اجرایی 3500 واحد مسکونی را در غالب مسکن مهر در شهر جدید پردیس آغاز نمود.

۱۳ مهر ۱۳۸۹ ۱۷:۳۰