بر اساس مصوبه مجلس؛ وزارت مسکن موظف به تهیه آئین‌نامه‌های صرفه جویی انرژی در ساختمان‌ها شد

خبرگزاری فارس: نمایندگان مجلس مصوب کردند که وزارت مسکن موظف است آئین‌نامه‌های صرفه‌جویی مصرف انرژی در ساختمان‌ها را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز سه شنبه در ادامه بررسی جزئیات طرح اصلاح الگوی مصرف انرژی، موادی دیگر از آن را در فصل مصرف کنندگان انرژی در بخش ساختمان و شهر سازی بررسی و تصویب نهایی کردند. بر اساس مصوبه مجلس و تصویب ماده 18 این طرح در اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان و کنترل وزارت مسکن و شهر سازی موظف می‌شود آئین‌نامه‌های صرفه‌جویی مصرف انرژی در ساختمان با جهت‌گیری به سوی ساختمان سبز و همچنین شهرسازی را منطبق با الگوی مذکور با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو، کشور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ظرف یکسال بعد از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند. مجلس همچنین مقرر کرد معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی ساختمان سبز حداکثر ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون به گونه‌ای باشد که تمامی ضوابط خاص در طراحی و ساخت از دیدگاه مدیریت انرژی و محیط زیست از جمله کاهش آلودگی و نیاز به کمترین حد انرژی تجدید‌ناپذیر در آنها لحاظ شده باشد. در کارگروه موضوع ماده 11 این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. خانه ملتی‌ها مصوب کردند الگوی مصرف برق و گاز طبیعی به ازای هر متر مربع ساختمان به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، نیرو و مسکن و شهر سازی به تصویب شورای عالی انرژی می‌رسد. مجلس مقرر کرد که مصارف برق و گاز طبیعی مازاد بر الگوی مصرف حداکثر 100 درصد افزایش قیمت خواهد داشت. وجوه اضافی اخذشده به حساب درآمد نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و بودجه دو ماه 80 این قانون هزینه‌ می‌شود. نمایندگان ملت همچنین در ماده‌ای دیگر مقرر کردند که صدور گواهی پایان کار توسط شهرداری‌ها و یا سایر مراجع مربوط، منوط به رعایت ضوابط، مقررات و آئین نامه های موضوع ماده 18 این قانون است که به وسیله شرکت‌های خدمات انرژی تعیین صلاحیت شده، مشخص می‌شود.

۱۳ مهر ۱۳۸۹ ۱۷:۴۲
خبرگزاری فارس - واحد روابط عمومی شرکت |