آرشیو ماهیانه اخبار

اخبار آذر 1392

عنوانتاریخ انتشار
سخنرانی مدیرعامل گروه سرمايه گذاری مسکن در همایش مدیران بانک مسکن25/09/92 ۲۶ آذر ۱۳۹۲
برپایی سمینار یکروزه «قوانین و دستورالعمل های مبارزه با پولشویی» در «گروه سرمایه گذاری مسکن»24/09/92 ۲۴ آذر ۱۳۹۲
بازتاب خبر پذیرش سهام دو شرکت زیرمجموعه « گروه سرمایه گذاری مسکن» در فرابورس در شماره 487 هفته نامه «بانک و مسکن»19/09/92 ۲۰ آذر ۱۳۹۲
مجمع شرکت «پارس مسکن سامان» تشکیل شد18/09/92 ۲۰ آذر ۱۳۹۲
بازدید مدیرعامل «گروه سرمایه گذاری مسکن» از چهارمین نمایشگاه راه و شهرسازی10/09/92 ۲۰ آذر ۱۳۹۲
تغییر ترکیب هیات مدیره درمجمع سالانه «مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن» 07/09/92 ۲۰ آذر ۱۳۹۲
هیات مدیره جدید شرکت «پارس مسکن الوند» تعیین شدند07/09/92 ۱۷ آذر ۱۳۹۲
برپایی مجمع سالانه «سرمایه گذاری مسکن شمال» 06/09/92 ۱۳ آذر ۱۳۹۲
مجمع سالانه شرکت«سرمایه گذاری مسکن زاینده رود» تشکیل شد06/09/92 ۱۳ آذر ۱۳۹۲
بررسی عملکرد یکساله شرکت «پارس مسکن خزر» در مجمع سالانه05/09/92 ۱۳ آذر ۱۳۹۲
سهامداران شرکت «سرمایه گذاری مسکن جنوب» به مجمع سالانه رفتند 04/9/92 ۱۳ آذر ۱۳۹۲
صورتهای مالی سال 92 شرکت«سرمایه گذاری مسکن منطقه غرب» تصویب شد04/09/92 ۱۳ آذر ۱۳۹۲
بازدید مدیرعامل «گروه سرمایه گذاری مسکن» از غرفه شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس درپنجمین نمایشگاه صنعتی سازی ساختمان06/09/92 ۶ آذر ۱۳۹۲
بازدید مدیرعامل «گروه سرمایه گذاری مسکن» از پروژه های «سرمایه گذاری مسکن شمال غرب»02/09/92 ۲ آذر ۱۳۹۲