آرشیو ماهیانه اخبار

اخبار تیر 1395

عنوانتاریخ انتشار
بازدید مدیر عامل گروه سرمایه گذاری مسکن از پروژه‌های شرکت در شیراز 28-04-95 ۲۹ تیر ۱۳۹۵
تغییرات در هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب 28-04-95 ۲۹ تیر ۱۳۹۵
ترکیب هیات مدیره شرکت بازرگانی سرمایه‌گذاری مسکن تغییر کرد.27-4-95 ۲۷ تیر ۱۳۹۵
گروه سرمایه گذاری مسکن به عنوان شفاف ترین ناشر بورسی انتخاب شد 23-04-95 ۲۵ تیر ۱۳۹۵
بازدید مدیر عامل گروه سرمایه گذاری مسکن از پروژه‌های سرمایه گذاری مسکن شمال‌شرق 22-4-95 ۲۲ تیر ۱۳۹۵
دستورالعمل نرخ 11 درصدی سود تسهیلات مسکن ابلاغ شد ۹ تیر ۱۳۹۵
تغییرات در هیات مدیره شرکت پویا نوین پارس8-4-95 ۹ تیر ۱۳۹۵
مجمع صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب برگزار شد.8-4-95 ۹ تیر ۱۳۹۵
نرخ سود تسهیلات ۸۰ میلیونی مسکن به ۱۱ درصد کاهش یافت/کاهش مبلغ اقساط پرداختی مشتریان1-4-95 ۱ تیر ۱۳۹۵
بازدید مدیران یک شرکت ایتالیایی از پروژه سرمایه گذاری مسکن تهران1-4-95 ۱ تیر ۱۳۹۵
بازدید مدیر عامل گروه سرمایه گذاری مسکن از پروژه های شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران1-4-95 ۱ تیر ۱۳۹۵
امینی، مدیر عامل گروه سرمایه گذاری مسکن از پروژه های شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس بازدید به عمل آورد 1-4-95 ۱ تیر ۱۳۹۵
بازدید محمد رضا امینی مدیر عامل گروه سرمایه گذاری مسکن از پرو ژه‌های شرکت زاینده رود1-4-95 ۱ تیر ۱۳۹۵
برگزاری ضیافت افطاری «گروه سرمایه گذاری مسکن»1-4-95 ۱ تیر ۱۳۹۵