مجتمع تجاری فیروزه
پروژه تجاری فیروزهاز پروژه‌های شاخص و بنام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود در ابتدای خیابان چهار باغ بالا اصفهان می‌باشد که با ساخت مدرن و زیبا و کاربری‌های مختلف از پروژه‌های خوشنام شرکت محسوب خواهد شد
2357
16778
1
9
0
7133
0
70
0
136
11
فلزی
اسپلیت سقفی
اسپلیت سقفی
سیستم برق اضطراری
آسانسور حمل بار
دوربین مدار بسته
آسانسور
پله برقی
فود کورت
سیستم اعلام و اطفاء حریق