مجتمع مسکونی باران رشت
این مجتمع در یکی از مناطق رو به توسعه و جدید شهر رشت قرار گرفته است. طراحی انجام شده و ایجاد فضاهای عمومی وسیع و چشم نواز در داخل ساختمان، به نحوی است که از هم اکنون می توان با اطمینان آن را یکی از بهترین و با کیفیت ترین ساختمان های شهر رشت در آینده دانست. این پزوژه با داشتن بخش تجاری کوچکی در مجاورت خود، ضمن ایجاد ارزش افزوده برای شرکت، نیازهای ساکنین منطقه را نیز به بهترین نحو فراهم خواهد نمود.


باران رشت

10054
45360
6
12
271
27834
0
3
0
دارد
دارد
بتنی
سیمان و چوب
سیستم برق اضطراری
آیفون تصویری درجه یک
آسانسور
سیستم صاعقه گیر
سیستم اعلام و اطفاء حریق
مجتمع مسکونی باران رشت
مجتمع مسکونی باران رشت
مجتمع مسکونی باران رشت
مجتمع مسکونی باران رشت
مجتمع مسکونی باران رشت
مجتمع مسکونی باران رشت