مجتمع مسکونی نسیم 2 مشهد
مجتمع مسکونی نسیم2، در مشهد مقدس توسط شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق در حال احداث است. پروژه شامل 394 واحد مسکونی است.

مجتمع مسکونی نسیم، در مشهد مقدس توسط شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق در حال احداث است. پروژه شامل 394 واحد مسکونی است.

شماره تماس:38083-051

021-2931

نسیم مشهد

 

 

 

 

19100
41809
10
9، 10، 11
394
بتن
قالب تونلی
ساختمان هیات مدیره
سیستم برق اضطراری
آسانسور حمل بار
سیستم اعلام و اطفاء حریق