مجتمع مسکونی شکریه همدان
مجتمع مسکونی شکریه واقع در یکی از بهترین خیابان های فرعی این محله در شهر همدان تعریف شده است. این پروژه با بهره‌گیری لز معماری کاملا متفاوت، دارای واحدهایی جذاب و با کیفیت است که زندگی زیبا را در یک مسکن خوب برای ساکنین تضمین خواهد نمود. طراحی بلوک ها به گونه‌ای است که در میان بلوک‌ها، راهروهای جذاب و با کیفیتی ایجاد خواهد شد که به منظور افزایش زیبایی و افزایش نور در این راهروها، از نمایی نزدیک به کاشی کاری سنتی ایرانی استفاده خواهد شد که زیبایی این پروژه را دوچندان خواهد کرد.

مجتمع مسکونی شکریه واقع در یکی از بهترین خیابان های فرعی این محله در شهر همدان تعریف شده است. این پروژه با بهره گیری لز معماری کاملا متفاوت، دارای واحدهایی جذاب و با کیفیت است که زندگی زیبا را در یک مسکن خوب تضمین خواهد نمود.

 

                         آدرس: همدان خیابان شکریه  خیایان توحید

 

 

تلفن تماس:

083-37224265

021-2931

 

2256
11730
5
8
59
7919
دارد
دارد
فلزی
آجر لعابدار، سیمان، فلز، شیشه
دارد
دارد
سیستم برق اضطراری
طراحی پروژه در نرم افزار BIM
آسانسور
آنتن مرکزی
سیستم اعلام و اطفاء حریق
مجتمع مسکونی شکریه همدان
مجتمع مسکونی شکریه همدان
مجتمع مسکونی شکریه همدان
مجتمع مسکونی مقدم تهران