مجتمع مسکونی مقدم تهران
مجتمع مسکونی مقدم در منطقه 17 تهران و در مجاورت بوستان ولایت در مشارکت با سازمان نوسازی شهر تهران تعریف شده است. این پروژه در زمینی به مساحت حدود 16 هزار مر مربع با استعداد ساخت بیش از 400 واحد مسکونی در حال طی نمودن مراحل اخذ مجوز م یباشد. از ویژگ یها و امکانات ارائه شده در طرح معاری این پروژه م یتوان به سالن ورزشی، سینما، فضای تجاری، مهد کودک، محل فعالی تهای اجتماعی، اتاق خان هداری، خش کشویی و فضای بازی کودکان اشاره نمود.

                            آدرس:  منطقه 17 تهران روبروی پارک ولایت

15920
48616
1
2
387
34060
10
دارد
بتنی
سیمان و آجر
دارد
دارد
محوطه‌ اختصاصی
محل بازی کودکان
سالن ورزش
آیفون تصویری درجه یک
خشکشویی
اتاق خانه داری
بدنسازی
کمیته معماری مرداد 98
مجتمع مسکونی مقدم تهران
مجتمع مسکونی مقدم تهران
مجتمع مسکونی مقدم تهران