مجتمع تجاری - اداری دکو سنتر اردبیل
مجتمع تجاری - اداری دکو سنتر توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب و با مشارکت شهرداری اردبیل در این شهر احداث می شود.
13154
26054
1
4 طبقه
0
83
دارد
دارد
بتنی
سنگ، شیشه و ورق کامپوزیت
سیستم برق اضطراری
محوطه‌ اختصاصی
محل بازی کودکان
سیستم صاعقه گیر
سیستم اعلام و اطفاء حریق