مجتمع مسکونی لاله 2 مشهد
مجتمع مسکونی نارنج یکی از پروژه های درحال ساخت درمحدوده ثامن شهر مشهد و در مجاورت حرم مطهر رضوی (ع) می باشد. این مجموعه با توجه به نوع ساخت وکیفیت مصالح و همچنین طراحی صورت گرفته در واحد ها با توجه به اقامتی بودن آن ها مناسب فضای شهر زیارتی مشهد می باشد. دسترسی مناسب به خیایان های اصلی و فاصله کم تا حرم رضوی از مشخصه های اصلی این بنا می باشد.
2344
15590
1
7
137
9565
دارد
دارد