مجتمع مسکونی نارنج مشهد
مجتمع مسکونی نارنج یکی از پروژه های درحال ساخت گروه در محدوده شهرداری ثامن شهر مشهد و در نزدیکی حرم مطهر رضوی (ع) می باشد. این مجموعه که در مجاورت مجتمع مسکونی رواق قرار گرفته است، با توجه به نوع ساخت و کیفیت مصالح و همچنین طراحی صورت گرفته در واحدها، مناسب فضای شهر و منطقه می‌باشد. دسترسی مناسب به خیایان های اصلی و فاصله کم تا حرم رضوی (ع) از مشخصه‌های اصلی این بنا می‌باشد.

                         آدرس:  بافت فرسوده اطراف حرم رضوی مشهد

1119
7468
1
9
56
4723
0
0
0
دارد
دارد
بتنی
سیمان