مجتمع مسکونی نارنج مشهد
مجتمع مسکونی نارنج یکی از پروژه های درحال ساخت درمحدوده ثامن شهر مشهد و در مجاورت حرم مطهر رضوی (ع) می باشد. این مجموعه با توجه به نوع ساخت وکیفیت مصالح و همچنین طراحی صورت گرفته در واحد ها با توجه به اقامتی بودن آن ها مناسب فضای شهر زیارتی مشهد می باشد. دسترسی مناسب به خیایان های اصلی و فاصله کم تا حرم رضوی از مشخصه های اصلی این بنا می باشد.

                         آدرس:  بافت فرسوده اطراف حرم رضوی مشهد

1119
7468
1
9
56
4723
0
0
0
دارد
دارد
بتنی