مجتمع مسکونی گل نرگس اصفهان
این مجموعه بخشی از یک شهرک بزرگ است که در اراضی ارتش در جنوب شهر اصفهان واقع شده است. با توجه به مرتفع بودن جنوب اصفهان و قرار گیری کوه‌های صفه در این منطقه، این شهرک در دامنه‌های این ارتفاعات قرار گرفته و چشم‌انداز مناسبی نسبت به شهر اصفهان دارد. این منطقه کاملا رو به رشد و توسعه بوده و با استفاده از طراحی مناسب، تفاوت و تمایز چشم‌گیری با رقبای منطقه‌ای خود خواهد داشت.

          آدرس:  اصفهان، ابتدای خیابان شهدای صفه، مقایل ورزشگاه 22 بهمن

4260
16880
1
7
90
11470
0
دارد
دارد
بتنی
سیمان