مجتمع مسکونی فردین پور اراک
با توجه به فعالیت‌های گذشته گروه در بافت ناکار آمد شهری، پروژه فردین‌پور اراک در بافت فرسوده شهر اراک در نزدیکی بازار اراک در قطعاتی که توسط شهرداری از مالکین خریداری نموده است تعریف شده است. با توجه به این‌که این پروژه در لبه‌ی بافت فرسوده قرار گرفته، امکان توسعه آن به داخل بافت را فراهم خواهد کرد. در طراحی نمای این پروژه انطباق با بافت منطقه لحاظ گردیده که در استفاده از مصالح و متریال، این مهم نیز مد نظر خواهد بود. با عنایت به ویژگی‌های پروژه و محل قرارگیری آن پیش بینی می‌شود استقبال خوبی از این بنا صورت پذیرد.

                        آدرس:  اراک خیابان ادب جو خیابان حاجی باشی

3083
12645
4
5، 7 و 8
129
7347
20
15
0
دارد
دارد
بتنی
سیمان، سنگ، آجر
مجتمع مسکونی فردین پور اراک
مجتمع مسکونی فردین پور اراک
مجتمع مسکونی فردین پور اراک