مجتمع مسکونی ارکیده پردیس
مجتمع مسکونی ارکیده در 328 واحد توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس در حال احداث می باشد
26634
45037
10
8 و 9
328
30546
0
0
0
دارد
دارد
بتنی قالب تونلی
سیمان شسته
پکیج حرارتی
اسپلیت کانالی پنلی