مجتمع مسکونی افرا 2 رشت
پس از احداث و بهره برداری موفقیت آمیز مجتمع مسکونی افرا یک در منطقه گلسار رشت، در قطعه زمین باقی مانده از اراضی متعلق به شرکت، پروژه افرا 2 تعریف گردیده است. این ساختمان مسکونی با طراحی شاخص و متریال روز در بهترین منطقه مسکونی شهر رشت که چشم انداز بسیار خوبی به زمین های مجاور فرودگاه رشت دارد، قرار گرفته است. دسترسی به امکانات شهری و خیابان های اصلی و مطوب شهر رشت، از خصوصیات این مجموعه است.

                        آدرس:  رشت، بلوار سمیه، خیابان سبزینه، جنب افرا 1

831
3116
1
6
14
2133
5
دارد
دارد
بتنی
سیمان و چوب