مجتمع مسکونی وایه بوشهر
پروژه عالیشهر در شهر جدید عال یشهر در استان بوشهر و در نزدیکی شهر بوشهر قرار دارد. این پروژه پس از چند سال توقف فعالیت شرکت در این شهر جدید، در اراضی قدیمی متعلق به شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب، به صورت چندین قطعه ویلایی در دو طبقه تعریف شده و احداث خواهد شد. شایان ذکر است شهر جدید عالیشهر از اولین شهرهای جدید تعریف شده در ایران می‌باشد که با ویژگی‌های متمایز خود، بسیاری از مردم آن منطقه را به خود جذب نموده و ظرفیت جمعیت‌پذیری و توسعه بالایی دارد. برخی از نخستین ساختمان‌های احداث شده در این شهر، توسط گروه سرمایه گذاری مسکن احداث شده است.
5845
7014
30
2
46
6663
دارد
دارد
بتنی
سیمان