مزایده عمومی مرکز خرید فیروزه اصفهان
شرکت توسعه و عمران امید وابسته به گروه توسعه ساختمان تدبیر و شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود در نظر ددارند کل واحد های تجاری به انضمام انباری های تجازی و پارکینگ های خود در مرکز خرید فیروزه اصفهان را به صورت یکجا از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نمایند. متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار این آگهی لغایت روز شنبه 14 اسفند ماه 1400 طی روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 16 و روز های پنجشنبه از ساعت 8 الی 12 جهت اخذ اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد شرکت درمزایده به دفاتر فروش شرکت به نشانی های ذیل مراجعه نمایند. دفتر فروش تهران: میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان 33، پلاک 14، طبقه سوم واحد فروش شماره های تماس: 88191749-88548369-88739483 (داخلی 423) دفتر فروش اصفهان:خیابان اسنپتانداری، کوچه شماره 13 (کوچهشهید عمرانی) شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود شماره تماس:03132213139-09120915002
10 واحد تجاری با پیش ینی خدمات فودکورت
یک واحد تجاری با پیش بینی خدمات رستوران
50
128
14 واحد انباری تجاری
کافی شاپ
فود کورت
رستوران